top of page

בדק בית לבנייה פרטית ודירה מקבלן

קניתם דירה חדשה מהקבלן והשקעתם את מיטב כספכם בנכס, על מנת להבטיח שקט נפשי ואיכות חיים טובה בבית החדש שלכם יש לוודא שלא קיימים בו ליקויי בנייה. ישנם ליקויים במבנה עצמו אשר עקב אי איתורם בזמן הנכון וחוסר טיפול ראוי בהם, עלול להצטבר נזק רב ומשמעותי לאחר שנים הכולל הן בעיות בריאותיות והן הוצאות כספיות גבוהות שלא לצורך

כרוכשי דירה חדשה מגיעות לכם זכויות ע"פ חוק מכר דירות - בהתאם לחוק המכר על הקבלן לשאת באחריות עבור ליקויי בנייה המוגדרים בחוק. חברת בדק בית מקצועית תבצע עבורכם בדיקת מבנה, במידה ואכן יהיו ליקויים במבנה,ייתכן ותיהיה האחריות לתיקון אותם ליקויים על קבלן הבניין

?מדוע מומלץ להזמין בדק בית לדירה מקבלן

על מנת לדעת שקיבלתם את הדירה שרכשתם ברמה גבוה ובהתאם לתקני הבניה ולתכניות עליכם להזמין בדק בית. חברת בדק בית מקצועית, תדע לאתר עבורכם את מרבית הליקויים ולהציע דרכים לתיקון הליקויים בהתאם

בין היתר בבדק בית, נבדקות המידות, רמת ביצוע העבודה, התאמה לתקנים ולמפרטים, איכות החומרים ואתם, הרוכשים, מקבלים מידע מפורט ואוביקטיבי על מצב הבית באמצעות דו"ח

חוק מכר דירות

חוק זה נוצר לצורך הגנה על רוכשי הדירות, החוק מפרט ליקויי בנייה נפוצים ומגדיר את אחריות הקבלן מרגע קבלת המפתחות ועד לסיום תקופת הבדק (תקופה לפי שנים מרגע קבלת המפתחות לדירה), להלן פירוט הליקויים ותקופת אחריות קבלן הבניין

 ליקויי בנייה במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים

ליקויי בניה בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים

כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים – שלוש שנים

ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר של מרצפות בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים – שלוש שנים

כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – שלוש שנים

כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב – ארבע שנים; לעניין זה, “כשל” – לרבות נזילות

כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת-קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך – ארבע שנים

סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ”מ ברכיבים לא נושאים – חמש שנים

התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ – שבע שנים

כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת

בנייה פרטית ופרויקטים

את הדו"ח שאתם מקבלים לאחר סיום בדק הבית שלכם, אתם מגישים לקבלן והוא מחוייב להציג פתרון לליקויים. בית חדש אותו רכשתם במסגרת פרויקט המבוצע על ידי קבלן בניין אחד, לרוב, המפרט ההנדסי שלו דומה בין כל הבתים באותו פרויקט / בניין, לכן במידה וחברת בדק בית מבצעת בדיקת מבנה לכלל הפרויקט, במידה ונמצא ליקוי בנייה מסויים, אותה החברה תוודא שלא קיים ליקוי בנייה דומה בכלל הבתים החדשים בפרויקט ו/או בניין

ניתן לקבל מחיר מיוחד קבוצתי עבור מספר דיירים בפרויקט

בונים בית חדש מאפס? מלאו פרטים ונשוב בהקדם

bottom of page