top of page

!בריכה במרפסת? זה מסוכן

הקיץ כבר כאן והרבה משפחות מתחדשות בבריכות מסוגים שונים, כגון: בריכות בטון, מתועשות, פיברגלס ועוד, אין ספק שקיימת ?הנאה רבה בהקמה של בריכה ביתית אך האם קיים סיכון למבנה ולדיירים מבלי שבעלי הבית מודעים לכך

מבני מגורים מתוכננים באופן כללי לעומס של 150 ק"ג למ"ר (עומס שימושי - לאחר משקל אלמנטי המבנה). לרוב, מרפסות מתוכננות לעומס של 350 ק"ג למ"ר
בריכה ביתית סטנדרטית מלאה, בגודל של 3×2 מ' ובעומק של 1 מטר, תכיל 6 קוב של מים ותשקול כ 6,000 ק"ג על שטח של 6 מטר, זאת אומרת כ 1000 ק"ג  למ"ר (!) עומס של כמעט פי 3 מהמותר במרפסות המתוכננות לכך מצב זה של עומס כה חריג במרפסת, משפיע על חוזק המבנה, מאיץ את הבלאי ואף עלול בהרבה מקרים לגרום לקריסה של המרפסת או המבנה

ייעוץ הנדסי מקצועי

לפני הצבה של בריכה במרפסת הבניין יש להתייעץ עם מתכנן ולבדוק את תוכניות המרפסת ואת כמות המים המותרת שניתן יהיה למלא בבריכה. עומס חורג יכול ליצור נזק בלתי הפיך למבנה ואף לסכן חיים ברוב המקרים לא תוכלו למלא יותר מ 15-20 ס"מ של מים על מנת לשמור על עומס סביר

שימו לב, יש להתייעץ עם קונסטרוקטור ואף רצוי מתכנן המבנה שבו אתם מתגוררים על מנת להבין את העומסים המותרים על פי רוב, לא ניתן יהיה להציב בריכה במרפסת

!לפני שממלאים - מתייעצים

bottom of page