top of page

עשרה טיפים לבדיקה עצמית

עשרה טיפים לבדיקה עצמית

עשרה טיפים לבדיקה עצמית

בדיקת מידות בדק בית
תקן על דלת ממד
מכה במשקוף
ניקיון הצנרת לפני המסירה
בדיקת לחות בדק בית
שבר בריצוף
בדיקת קירות בדק בית
חורים בלוח חשמל בדק בית
בדיקת אלומיניום בדק בית
אף מים באדן חלון

 יש לעבור על המידות של החדרים יחד עם תוכנית המכר/הבנייה שלכם. מהמידות בתכנית יש להוריד כ-5 ס"מ עבור טיח או חיפוי.

1

כשבודקים את הממ"ד יש לוודא כי קיימים מספרי תקן על הדלת והחלון.

2

אחת התקלות שחוזרות על עצמם בדלתות פנים זה מכות במשקוף העליון. בד"כ נגרם מהרכבה לא טובה של הדלת או מהעברת דברים דרך הדלת בחוסר זהירות.

3

תמיד רצוי לפתוח את מכסי הקופסאות הדלוחין ברצפה, לרוב תגלו כי קיים הרבה לכלוך של שארי בנייה.

4

בדיקה חזותית מעל הפנלים לסימני קילופים או בנקודות תורפה (קיר מקלחת) יכולה בקלות להראות אם קיימת או הייתה קיימת בעיה באיטום.

5

כל מכה בקרמיקה או שבר בגודל מעל 3 מ"מ הוא שבר המצריך החלפה של אריח.

6

הקירות וגימורם צריכים להיות תואמים למוזמן- הטיח לא חלק? נא ליישר!

7

הצצה זריזה בארון החשמל וברגע תגלו אם סימנו לכם את המאמת"ים בהתאם ואם הארון סגור.

8

גומיות באלומיניום אמורות למנוע חדירת רוחות ורעשים.  הגומיה בלויה או לא שלמה? להחליף...

9

חובה יישום של אף מים באדני החלונות.  במידה ובדקתם ואין אף מים- יש לדרוש לחרוץ אף מים.

10

bottom of page