top of page

חיפוי באבן טבעית

,חיפוי באבן טבעית הינה אחת מהמומחיות שלנו בביצוע

.חיפוי האבן נפוץ באיזור ירושלים ויו"ש והינו המרכיב העיקרי לגמר החוץ של המבנים

 

על מנת להגיע למקצועיות גבוהה יש להכיר את תקן 2378 המדבר על חיפוי באבן טבעית

(האבן כאלמנט מאוד כבד לחיפוי ( כ- 2.5 טון למ"ק

בעת ביצוע החיפוי עלינו להקפיד על מספר נקודות חשובות

סיום של בניית הבלוק, בידוד גשרי קור ואיטום

הכנת האבן לבניה - ביצוע 4 קדחים בחתך לעיגון + מריחת חומר צמנטי אוטם לשיפור הידבקות ומניעת ספיגת ומעבר מים

הכנת הקירות עם רשת מגולוונת שמעוגנת לקיר

ביצוע שן או זוויתן להנחת שורה ראשונה של אבן

הורדת פיונים ומתיחת חוטים ליישור של קירות ויישור האבן

הנחת שורה ראשונה מפולסת ויישרה

קשירת האבן ב-4 סיכות נירוסטה מגולוונות כאשר 3 קשורות לרשת ו1 חופשי

(מילוי כל שורה בגב שלה בבטון/טיט הדבקה בהתאם לשיטת הבניה שנבחרה (בניה או הרכבה

קיבוע זוויתן מגולוון בכל כ-10 עד 12 שורות

בידקת פילוס וחוטים כל מספר שורות לבדיקה

עיגון זוויתנים מעל פתחים

ניקיון האבן ומילוי חומר כיחול בין מישקי האבן כאשר הזוויתן מבוצע עם חומר גמיש

ישנן עוד פעולות המפורטות בתקן לצורך ביצוע תקני ונכון של הבניה

קונסטרוקטור להתיעצות

בכל מקרה יש להתייעץ עם קונסטרוקטור בנושא ביצוע עיגוני רשת או לקרוא את התקן

בכל מקרה חריג יש להיוועץ במהנדס על מנת לתת את חוות הדעת

בעת סיום העבודה, מוזמנת בדיקה שליפה על ידי מעבדה מוסמכת על מנת לוודא את חוזק ההידבקות ועיגוני האבן

 

לעיתים, עקב אי הקפדה על ביצוע נכון או שימוש בחומרים לא איכותיים או לא תקניים, נוצרים כשלים בקיר החיפוי

כמו כן, מאוד קשה להבחין בליקויים באבן במהלך בדק הבית

עלות תיקון קיר אבן הינה גבוהה מאוד ולכן חשוב מאוד להקפיד על ביצוע נכון בעת זמן הביצוע

בכל מקרה של בניית אבן בשיטה יבשה /רטובה
או שיטת ההרכבה /בניה, יש להיוועץ עם מפקח לקבלת תוצאות טובות ובטיחותיות

 

!בניה מהנה

bottom of page