top of page

גז ראדון - כל מה שרצית לדעת

(הראדון הוא גז אציל חסר ריח וצבע שנוצר עקב התפרקות היסוד רדיום שנמצא בכל סוגי הקרקע ובחומרי הבניה (בעיקר מלט

הגז עצמו הינו רדיואקטיבי למעשה הגז הזה אחראי לחשיפה של כמחצית מהקרינה רדיואקטיבית הטבעית שנחשף אליה בחיינו

:המצאות גז ראדון במבנים תלוי במספר גורמים

הקרקע

חומרי הבניה

האטמוסיפירה

הקומה של הדירה או המבנה

פתחים בקרקע

אטימות המבנה

כמות האלמנטים הגובלים בקרקע

אוורור המבנה

 

- במרבית המקרים אין סיבה לבצע בדיקות ראדון במבנים או דירות בקומות גבוהות שאינן צמודות קרקע, אך בכל מקרה של חשש יש לפנות למשרד להגנת הסביבה

האם הגז מסוכן

גם בין המומחים אין תמימות דעים לגבי הסיכון שבחשיפה לגז ראדון בריכוזים שונים

המשרד להגנת הסביבה קבע כי הרף הוא עד 200 בקרל למ"ק, בהתאם לועדה הבינלאומית להגנה רדיולוגית

מה שכן, ידוע כי חשיפה יחסית ממושכת לגז הראדון יכולה להיות מסוכנת ולהוביל לסרטן הריאות

איזה פעולות ניתן לעשות למניעה

הפעולה העיקרית למניעת ריכוז גז ראדון היא בראש ובראשונה אוורור טוב וקבוע של המבנה

אוורור של חדר הממ"ד או הקומה הצמודת קרקע ידלל את ריכוזי הגז הקיימים

 

בכל מקרה, המשרד להגנת הסביבה קבע את הכמות המותרת להימצאות של גז ראדון במבנים

במידה ונמצא כי קיים אחוז גבוה של גז ביחס למותר, יש לבצע פעולות שונות להקטנתו

בכל אופן, המשרד להגנת הסביבה ממליץ על ביצוע של בדיקת גז ראדון במבנים חדשים או במבנים צמודי קרקע שאינם מאוורים דיים

כמו כן, אין חובה על קבלן לבצע בדיקת ראדון אך ניתן לבדוק ברשות המקומית האם הקבלן מחויב

איך אני יכול לדעת האם קיים אצלי ריכוז גבוה של גז ראדון

באתר של המשרד להגנת הסביבה ישנה מפה ארצית של ריכוזי ראדון על פי מדידות שעשה המשרד לקבלת מושג ראשוני

חשוב לציין, כי המפה הנ"ל יכולה לתת אינדיקציה ואין להסתמך עליה באופן מלא

על מנת לדעת האם קיים ריכוז גבוה של ראדון במבנה, יש להזמין בדיקה על ידי בודק שהוסמך על ידי הגורמים המתאימים בעזרת כלי מדידה ייעודים. כמו כן ניתן לרכוש ולבצע את הבדיקה לבד בעזרת מכשור מתאים אך תחת הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

 

מידע נוסף בנושא גז ראדון ניתן למצוא באתר המשרד להגנת הסביבה. כמו כן, ניתן למצוא באתר רשימת בודקים מוסמכים

 

?צריכים מידע נוסף בנושא בניה ובדיקות בניה

פנו אלינו

bottom of page