top of page

סיפורי בדק בית

פגיעות בדלת עקב כיוון לא נכון

לפעמים בעת הכנסת כלים סניטריים, כלי עבודה של בעלי המקצוע וסתם חוסר תשומת לב באתר גורמים לפגיעות קשות במשקופים ובדלתות עצמן.
במקרה הנ"ל, כיוון לא טוב של הדלת ע"י המתקין או תזוזה של הדלת לאחר ההתקנה גרמו לכך שאזור המנעול של הדלת התחכך במשקוף ועל כן נוצרו פגיעות. הקבלן התבקש לתקן על פי שביעות רצון הדייר או לחילופין להחליף את הכנף.

חשוב מאוד לבדוק את הדלתות היטב בעת המסירה על כל חלקיהן וכמובן לוודא שקיימות תעודות אחריות לדלתות

לכלוך של בטון על קיר אבנים

"ניסינו אין מה לעשות זה לא יורד

פגיעות בדלתות פנים

בתמונה, קיר חיצוני של דירה חדשה שנמסרה לפני כ- 4 חודשים.
אפשר לראות בבירור את כתמי הבטון ושארי לכלוך מהבניה על הקיר, למרות שלפי מנהל העבודה ניסו להוריד את הכתמים אך ללא הצלחה.

תקן ישראלי 2378 אומר כי "מראה הקיר המוגמר, לרבות המישוריות, גון האבנים, ומראה המישקים יתאימו לדרישות התכנון" 

כמובן שזהו ליקוי אסתטי, אז נתנו מס' הנחיות כיצד לנקות ודרשנו באדיבות כי הליקוי הנ"ל יטופל.

האם חובה לספק מעצורי דלתות

האם חייבים לספק לי מעצורים לדלתות?

זו שאלה עולה הרבה פעמים בעת בדיקות או בעת מסירות של בתים.
אז האם מגיע מעצורים לדלתות?
בקצרה- כן. בהרחבה- למרות שלא מופיע במפרט ובחוזה קבע בית המשפט השלום בקריות כך: 
"התקנת סטופר נכללת בגדר המונח של איכות בניה סבירה וכי חלה על הנתבעת להתקין אותו על אף שהדבר לא צויין במפורשות במפרט". (לובל מאיר ויפעת נ' אברהם יצחק בע"מ, ת.א. 2279/01)

עם זאת, הרבה לקוחות מעדיפים לחבר לבד את המעצורים. כך או כך יש לבקש מהקבלן לספק ולהתקין מעצורי דלתות במידה ואכן מעוניינים בכך.

שוני בגוון אריחי המקלחת

"לא רואים את השוני על מה אתה מדבר?"

תקן ישראלי 1555 קובע במספר סעיפים את הליקוי הנ"ל. 
הסעיף הרלוונטי לחוסר התאמה בריצוף וחיפוי הוא 3.1. -"מראה החיפוי- "הגימור, המידות, הגוון וספיגות המים של האריחים והלוחות יתאימו להזמנה. המראה הכללי וגון החיפוי יתאימו לדרישות התכנון..."

שרה תחתונה-אם הגוון של הריצוף/ חיפוי לא תואם זה ליקוי חד משמעי.

חיתוך לא מדויק של הקופסאות ולכלוך רב

מחלה ידועה- קופסאות הביקורת

ע"פ המפרט הכללי הבין משרדי (הספר הכחול)- "במקומות בהם מותקן קולטן או אביזר אחר בריצוף, יש לחתוך את האריחים מסביב לקולטן או האביזר בצורת מעגל או ריבוע קרוב ככל האפשר לקולטן או האביזר"

אז כמו שניתן לראות בתמונות, החיתוך לא אסתטי ולא ממש קרוב לאביזר כך שסוגרים עם מכסה ניתן לראות את החיתוך.

ביקשנו מהקבלן להחליף את האריחים הנ"ל באריחים שחתוכים בצורה אסתטית, מקצועית ושאינה תראה לעין.

ליקוי נוסף שניתן לזהות בתמונה- לכלוך רב בקופסאות הביקורת. גם כאן ביקשנו ניקיון ושטיפה של המערכת.

bottom of page