Contractors
בדיקת דירה לפני מסירה, בדק בית, בדיקת דירה חדשה
פיקוח על בניה ושיפוצים וניהול פרוייקטים

חברתנו מתמחה במתן שירותי בדק בית מקצועיים לדירות חדשות לקראת מסירה ודירות יד שניה, ביצוע איתור ליקויי בניה יסודי ומקצועי והגשת דו"ח בדק בית מפורט למזמין

ארבע יח"ד דו- משפחתיות -הושלם

פיקוח הנדסי צמוד וליווי עד קבלת טופס 4 כולל הוצאת טופס 4