Contractors
בדיקת דירה לפני מסירה, בדק בית, בדיקת דירה חדשה
פיקוח על בניה ושיפוצים וניהול פרוייקטים

חברתנו מתמחה במתן שירותי בדק בית מקצועיים לדירות חדשות לקראת מסירה ודירות יד שניה, ביצוע איתור ליקויי בניה יסודי ומקצועי והגשת דו"ח בדק בית מפורט למזמין

רמת שלמה- משתכן- פעיל
רמת שלמה- משתכן- פעיל

פרויקט משתכן- 96 יח"ד ביצוע בקרת איכות ופיקוח על ביצוע תשתיות

פרויקט "קדם מודיעין"- פעיל
פרויקט "קדם מודיעין"- פעיל

פרויקט מדהים בעל 112 יח"ד משולב משתכן ושוק חופשי- פעיל

פרויקט שבירו באריאל
פרויקט שבירו באריאל

בדק- בית וליווי מסירה לרוכשים בפרויקט

הושלם OPEN-VIEW אריאל
הושלם OPEN-VIEW אריאל

ניהול הביצוע 40 יח"ד דיור- קבוצת רכישה

פיקוח על תוספות בניה- 2 פעילים
פיקוח על תוספות בניה- 2 פעילים

פיקוח צמוד לשיפוצים מאסיביים ותוספות בניה

פיקוח וניהול 8 דו-משפחתי-הושלם
פיקוח וניהול 8 דו-משפחתי-הושלם

פיקוח צמוד עד לקבלת המפתח

עבור יזמים- מעל 20 יח"ד- הושלם
עבור יזמים- מעל 20 יח"ד- הושלם

ניהול ופיקוח הבניה, מעל 20 יח"ד משלב התכנון ועד מפתח

ארבע יח"ד דו- משפחתיות -הושלם
ארבע יח"ד דו- משפחתיות -הושלם

פיקוח הנדסי צמוד וליווי עד קבלת טופס 4 כולל הוצאת טופס 4

דו-משפחתי מהמם- עץ אפרים- הושלם
דו-משפחתי מהמם- עץ אפרים- הושלם

פיקוח הנדסי