Contractors
בדיקת דירה לפני מסירה, בדק בית, בדיקת דירה חדשה
פיקוח על בניה ושיפוצים וניהול פרוייקטים

חברתנו מתמחה במתן שירותי בדק בית מקצועיים לדירות חדשות לקראת מסירה ודירות יד שניה, ביצוע איתור ליקויי בניה יסודי ומקצועי והגשת דו"ח בדק בית מפורט למזמין

פרויקט "קדם מודיעין"- פעיל

פרויקט מדהים בעל 112 יח"ד משולב משתכן ושוק חופשי- פעיל