top of page

תקנים ותקנות בבדק בית

כחלק מבדיקת הדירה, מלבד איכות ורמת הבניה, אנו מבצעים גם השוואה בין הבניה והתקנת המוצרים השונים שבוצעו בנכס לבין התקנים הלרוונטים לנושא. בנוסף נכנסות לבדיקה גם תקנות שונות, הוראות ותוספות מחייבות

מפורטים להלן רשימת התקנים החלקית, בהם אנו נעזרים כחלק ממערך הבדיקה

חוק התכנון והבניה על חלקיו- הכולל את הגדלים, שטחים, גבהים, מרחבים פתחים ועוד ועוד.. חוק רכב המכיל מידע שימושי רב בעת ביצוע בדק בית

ת"י 1555 על כל חלקיו- תקן לחיפוי וריצוף, פנים וחוץ למבנים

ת"י 1752 על כל חלקיו- ת"י לאיטום ומערכות איטום לגגות ומרפסות

ת"י 1205 על כל חלקיו- תקן המדבר על אספקת והולכת מים, ביוב, תיעול, ניקוז וקבועות שרברבות

 

הל"ת 2007- הוראות למתקני תברואה המכיח תקציר וריכוז של תקן 1205 על כל חלקיו

ת"י 1099- תכן השמשה. תקן הרלוונטי לזיגוג חלונות ויטרינות ומעקות. קובע את סוג וחוזק השמשה לפי שימוש ומיקום

ת"י 4001- דלתות מזוגגות שאינן דלתות כניסה ראשיות- ויטרינות, דלתות זכוכית וכד

תקן 1142 מעקים ומסעדים- התקן שקובע את צורת המעקה, מסעד החומר ממנו עשוי והוראות התקנה

תקן 1068- חלונות:דרישות כלליות ושיטות בדיקה- עבור חלונות בבתים מסוגים שונים. חוזק מראה ואביזרים

תקן 314- אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף- התקן הקובע את סוגי הקרמיקות לפיי ייצור, הובחה שינוע וסימון. שיטות בדיקה ופגמים מותרים

תקן 789- סטיות מותרות בעבודות בניה. התקן הקובע את שיטות הבדיקה והסטיות המותרות של קירות טיח וריצוף וסטיות של גימורים

תקן 2378 על חלקיו- קירות מחופים באבן טבעית. התקן הקובע את סיווג ואיכות האבן, שיטות בניה ובדיקה ותפקוד המערכת המחופה

תקן 1661 חומרי מילוי למישקים רגילים

תקן 1920 מערכת הטיח באתר- הקובע את סוג ויישום טיח באתר

תקן 4422 על כל חלקיו- התקן שקןבע את כל פריטי המסגרות של המרחבים המוגנים, התקנתם ותפקודם

תקן 5044- התקן המדבר על דלתות כניסה ראשיות לדירות. התקן קובע את דרישות התפקוד, סטיות בהתקנה ואת רמת סיווג הבטחון של הדלת

ת"י 4068- התקן הזה קובע חלונות ותריסים מאלומניום המותקנים באתר- גימור, סטיות בהתקנה אביזרים וכד

תקן 1918- נגישות. התקן הקובע כללים שונים לנגישות לנכים בסביבה הציבורית ובדירות

תקן 1554 לוחות לחיפוי מדרגות מסוגים שונים

תקן 1490- המדבר על מערכות חיפוי גבס וקירות גבס

תקנה אחודה פקע"ר- התקנה שקובעת לגבי פריטי מיגון ואיטום במרחבים מוגנים, מכלולים מסננים וכד

ועוד תקנים שונים בהתאם לממצאים בבדיקות

 

בנוסף על התקנים האלו, אנו מקפידים לבדוק את המכס על פי מפרטי הבניה בחוזה ועל פי המפרט הכללי הבין משרדי

המפרט הכללי הבין משרדי (הספר הכחול) הינו מפרט שנכתב על ידי משרדי שונים בממשלה (כלכלה, ביטחון השיכון וכו') הקובע את אופני המדידה ואת שיטות העבודה וביצוע במשרדי ממשלה ומבנים ציבוריים
גם חברות, קבלנים וגופים אחרים במשק משתמשים במפרט ובהנחיותיו כקווים מנחים. רצוי מאוד להכליל בחוזה מול הקבלן סעיף המחייב לבנות על פי הוראות המפרט הכללי הבין משרדי ותקני ותקנות הבניה

את המפרט ניתן להוריד בחינם מהאתר של משרד הבטחון בלחיצה כאן

 

המפרט כולל פרקים שונים לפי סוגי העבודות השונים בבניה ומפרט את שיטות הביצוע, חומרי הבניה, בדיקות ועוד
המפרט הינו אמת מידה לכללי המקצוע הטובים ולכן לא תמיד קיימים תקן או תקנה לנושאים מסוימים ולכאן נכנס המפרט המקפיד על כללי הביצוע הטובים

 

המאמר נכתב ע"י אור אנגל

אור אנגל- בדק בית ופיקוח בניה

bottom of page