תמונות מהפרויקטים 

פרויקט חיפוי בית ספר ובנית ממ"ד

קילוף של חיפוי ישן שמתפרק, איטום הקיר, וחיפוי אבן אפורה בשיטת ההרכבה. עבודה נעשתה עבור עיריית אריאל בחופשת הקיץ בלוח זמנים צפוף - נגמר בהצלחה