top of page

פרויקט בניה פרטית בנטורה

ניהול ופיקוח של הפרויקט (חלק מפרויקט מתגלגל), משלב עבודות עפר ועד המסירה. ניהול כולל הוצאת היתרים וטפסי 4. פיקוח הנדסי מלא ושמירה על איכות בניה גבוה. הדירות נמסרו לפני חצי שנה- בראש השנה

bottom of page