מערך גריסה באריאל

ביצוע פתיחה בעזרת כלי צמ"ה של קו נירוז סתום בתחילת חורף 2018 עבור עיריית אריאל