top of page

נטורה דו משפחתיים שלב שלד

ארבע יח"ד באורנית. עבודה מעניינת לבתים עם מרתפים ברמה גבוהה. שלב תחילת שלד

bottom of page