top of page

* המבצע לתושבי אריאל והסביבה * לבדיקה האם העיר/ יישוב משתתפים במבצע יש ליצור קשר * כמות השוברים מוגבלת * השובר יינתן במועד מסירת הדו"ח * התיאום מול מרכז בראשית ע"ב מקום פנוי * המבצע למזמינים בדיקת דירה חדשה עד 31.3.17 * 

bottom of page