פיקוח על עבודה אחרי פסיקת בימ"ש

ביצוע פיקוח והנחיית קבלן לתיקון סדיקה קשה לאחר שיפוץ שבוצע אצל שכנים. בוצע פיקוח והנחיות לגבי סוגי חומרים ואופן תיקון. נגמר בהצלחה