תמונות מהפרויקטים 

פרויקט פיקוח הרחבת בית ותוספת קומה בבניין כולל גלריה תלויה

פיקוח על שיפוץ כללי, תוספת קומה לבית והרהמה של גג רעפים כולל מרפסת קונזולית מפרופילי מתכת. כולל רצפת גלריה ועבודה רבה בריתוך קונסטרוקציות פלדה. משך הפרויקט- 3 וחצי חודשים בהם בית של 70 מטר בפך לדופלקס של 140 מ"ר כולל 2 מרפסות